Home

 

Eigenaarschap op de werkvloer

 

Veranderingsprocessen in organisaties leiden vaak niet tot de gewenste resultaten. Het grootste probleem hierbij is de vertaalslag naar de werkvloer. Nieuwenhuis Advies & Training houdt zich primair bezig met de oplossing van dit probleem en heeft hiervoor een visie en werkwijze  ontwikkeld.

Deze visie en werkwijze werd al in 2005 genomineerd voor de nationale ‘Managementessayprijs’. De jaren daarna heeft een verdere doorontwikkeling plaats gevonden en de opgedane ervaringen hebben in 2015 geleid tot het schrijven van een boek over het realiseren van duurzaam eigenaarschap op de werkvloer. Deze inzichten zijn omgezet in praktijkgerichte maatwerkproducten.